Công khai Kế hoạch sử dụng đất quận Hà Đông năm 2017

Ngày 23/01/2017, UBND quận Hà Đông ban hành Thông báo số 20/TB-UBND về Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hà Đông.

Thực hiện: 

Văn phòng HĐND&UBND phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức