Hoạt động Đảng bộ

Đảng bộ phường có 22 chi bộ, 948 đảng viên sinh hoạt ở 12 chi bộ tổ dân phố, 10 chi bộ cơ quan, trường học, doanh nghiệp.

Ban Chấp...