Đảng uy phường Mộ Lao tổ chức Hội nghị học tập và quán triệt nghị quyết

Sáng 02/08/2019, Đảng ủy phường Mộ Lao đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng cho trên 500 đảng viên và quần chúng ưu tú thuộc các ban, ngành, đoàn thể, các chi bộ tổ dân phố trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, các đảng viên đã được nghe đồng chí Phạm Xuân Thâu - nguyên Phó vụ trưởng Vụ Quan hệ hợp tác Quốc tế, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh Việt Nam giới thiệu, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng, gồm các chuyên đề: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ biên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương; Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Trong đó, báo cáo viên nhấn mạnh: mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong các nghị quyết, kết luận; các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi mục tiêu chung mà các nghị quyết và kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) đã đề ra.

Việc học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) giúp cho cán bộ, đảng viên phường Mộ Lao nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và những điểm mới của Nghị quyết; qua đó vận dụng hiệu quả vào việc xây dựng chương trình hành động của đơn vị và từng cá nhân để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Thực hiện: 

Ban Văn hoá thông tin

Viết bình luận

Xem thêm tin tức