Lễ hội và di tích lịch sử

Phóng sự về Đình Mộ Lao - Di tích lịch sử, kiến trúc, cách mạng ...

Từ năm 1811-1819, địa dư hành chính phường Mộ Lao thuộc tổng Thiên Mỗ, huyện Từ Liêm, phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây.