Hội Người Cao Tuổi

Công tác trọng tâm tháng 4/2015 - Hội Người Cao tuổi phường Mộ Lao

 1. Hội Người cao tuổi thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy nhiệm vụ của Đoàn viên hội viên các đoàn thể chính trị, đoàn thể xã hội như sau:

Hội NCT họp BTV hội quán triệt nhiệm vụ của cán bộ, hội viên trong thực hiện Chương trình 04 của Quận ủy về “ Tăng cường công tác quản lý trật tự công cộng và trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hà Đông”; Chương trình 06 của Quận ủy về “việc cưới việc tang theo nếp sống văn hóa”; Chỉ thị 01 của Thành phố Hà Nội về “Năm trật tự và văn minh đô thị”; Thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

2. Thực hiện công văn số 31/CV-NCTHN ngày 10/03/2015 và Công văn số 07/CV-NCT Quận Hà Đông ngày 01/04/2015; Hướng dẫn số 475 ngày 11/11/2014 của BTV Trung ương Hội NCT Việt Nam; Kế hoạch số 124/KH của BĐD hội NCT của BĐD NCT quận Hà Đông về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội NCT Việt Nam và Hội nghị biểu dương điển hình “Tuổi cao - gương sáng” 05 năm (2010-2015).

Họp BTV hội và BCH các chi hội trưởng 12 chi hội để triển khai Tổ chức tại chi hội bình xét biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm trong tháng 4-2015.

Thực hiện tư vấn sức khỏe cho NCT trong 01 tuần về phòng các bệnh tuổi cao, CTTN Dược phẩm đo huyết áp, tim mạch, loãng xương, số NCT tham gia là 542/1900 NCT trên địa bàn phường.

Thực hiện: 

Dương Thị Liên - Chủ tịch Hội Người cao tuổi

Xem thêm tin tức