HƯỚNG DẪN CÔNG DÂN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA MẠNG

Thực hiện Văn bản số 1187/UBND-KSTTHC ngày 09/4/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số giải pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính để phòng, chống dịch COVID-19. Khuyến khích người dân lựa chọn hình thức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng, thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Công dân, tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính, truy cập vào địa chỉ website: dichvucong.hanoi.gov.vn

Bước 1: Chọn Đăng ký trực tuyến

Bước 2: Chọn quận, phường. Lĩnh vực Thực hiện.

Bước 3: Chọn Thủ tục và thực hiện

Lưu ý: Hồ sơ đính kèm chụp ảnh hồ sơ, tài liệu, giấy tờ gốc.

Để xem hướng dẫn chi tiết giải quyết Thủ tục hành chính, Đề nghị tải file đính kèm: HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT TTHC ONLINE

Thực hiện: 

BP Tiếp nhận và trả kết quả

Viết bình luận

Xem thêm tin tức