Kế hoạch công tác Văn thư Lưu trữ năm 2019 của UBND phường Mộ Lao

Số văn bản: 

Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 31/11/2019

Ngày ban hành: 

31/01/2019

Người ký: 

Chủ tịch UBND phường - Nguyễn Văn Long

Ban chấp hành: 

  • Phường

Lĩnh vực: 

  • Cải cách hành chính

Chủng loại văn bản: 

  • Thông báo

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản