Kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao ý thức cộng đồng khi tham gia môi trường mạng

Số văn bản: 

33

Ngày ban hành: 

08/04/2019

Người ký: 

Nguyễn Văn Long - Chủ tịch UBND phường

Ban chấp hành: 

  • Phường

Lĩnh vực: 

  • Công nghệ thông tin

Chủng loại văn bản: 

  • Thông báo

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản