Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến luật tôn giáo tín ngưỡng

Số văn bản: 

32

Ngày ban hành: 

08/04/2019

Người ký: 

Nguyễn Văn Long - Chủ tịch UBND phường

Ban chấp hành: 

  • Phường

Lĩnh vực: 

  • Pháp luật

Chủng loại văn bản: 

  • Thông báo

Tình trạng: 

  • Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm: 

Xem thêm văn bản