Nghị quyết về Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng năm 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG MỘ LAO

 


Số: 08/2014/NQ-HĐND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Mộ Lao, ngày  23 tháng 12 năm 2014

         

NGHỊ QUYẾT

Về Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng năm 2014

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG MỘ LAO

Khoá II, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 9

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo số: 205/BC-UBND, 206/BC-UBND ngày 15/12/2014 của UBND phường về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; kết quả thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2014, phương hướng nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2015; Thông báo của Uỷ ban MTTQ; Báo cáo thẩm tra của TT HĐND phường và ý kiến của các đại biểu tại kỳ họp; HĐND phường Mộ Lao khoá II, nhiệm kỳ (2011 - 2016), kỳ họp thứ 9,

QUYẾT NGHỊ:

          Điều 1.  Nhất trí thông qua Báo cáo số 205/BC-UBND ngày 15/12/2014 của UBND về Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Hội đồng nhân dân phường bổ sung và nhấn mạnh một số điểm về nhiệm vụ năm 2015 như sau:

1. Công tác phát triển kinh tế, Tài chính- Đầu tư:

Chỉ đạo HTX hoàn thành đưa vào hoạt động đề án chuyển đổi đất xen kẹt có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện Đề án 02 của Quận ủy về Thương mại- Dịch vụ; Đẩy mạnh thu ngân sách, thu hoàn thành vượt 100%  các loại thuế, đảm bảo chi thường xuyên đúng Luật và tiết kiệm chi;

+ Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 8.403.000.000đ.

+ Tổng dự toán thu ngân sách phường: 10.693.935.878đ

+ Tổng dự toán chi ngân sách phường: 10.693.935.878đ.

Tiếp tục hoàn thành dự án: Nhà họp dân tổ dân phố 12; Cải tạo đường rãnh thoát nước khu tập thể Bưu chính viễn thông (9 nhánh); triển khai dự án cải tạo nhà họp dân tổ dân phố 2 và hạng mục phụ trợ của UBND; Mua sắm bổ sung cơ sở vật chất cho 10 nhà họ dân. Làm công tác chuẩn bị đầu tư nguyên đơn B, D phân hiệu 1 trường Tiểu học Trần Phú; Mặt đường rãnh thoát nước một số tuyến ngõ  tổ dân phố 4, 10;  Xây dựng hội trường họp dân tổ dân phố 1.  Xin chủ trương đầu tư các dự án Cải tạo phân hiệu 1 trường Mầm non Hoạ My; Trụ sở BCH quận sự phường. Hoàn thành quyết toán 100% các công trình thi công đưa vào sử dụng.

2. Công tác quản lý đất đai - quản lý đô thị:

Tổ chức xét duyệt, đề nghị UBND quận cấp GCN cho 100% các hộ có đủ điều kiện, tiếp tục xác nhận hồ sơ xin đề nghị thanh lý hóa giá nhà theo Nghị định 34. Tiếp tục đề nghị được bổ sung tiêu chí đề nghị được giao đất dịch vụ cho các hộ có đất NN, tiếp tục thực hiện quy trình xem xét đất cho các GĐ liệt sỹ, quản lý chặt chẽ địa giới 364, các quỹ đất còn lại, thực hiện các kế hoạch đấu giá, cho thuê đất. Phối hợp với các ban ngành tiếp tục thực hiện các dự án:  xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo, dự án KĐT Mỗ Lao…. Xác nhận các hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến công tác địa chính, chỉnh lý biến động đất đai, công tác đánh số nhà...

         Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng đô thị ở những khu vực giáp ranh và đất hành lang đê sông Nhuệ, kiểm tra 100% các trường hợp XD, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm ngay từ ban đầu, duy trì thực hiện tốt Chương trình số 09, Chương trình 04 về quản lý đất đai, quản lý đô thị, quản lý tốt việc tập kết, buôn bán VLXD, phế thải XD, quản lý nghĩa trang theo quy chế mới.       

3. Công tác Hành chính:

Chỉ đạo duy trì thực hiện cơ chế “Một cửa” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo tiêu chuẩn ISO; Trực tiếp dân và giải quyết 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; Thực hiện xong công tác thành lập 4 tổ dân phố mới; tiếp tục nắm tình hình, phối hợp với các cấp giải quyết các đối tượng thường xuyên tham gia khiếu kiện trái quy định; vận hành có hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ tại bộ phận ‘Một cửa’ do UBND quận trang bị; triển khai hoạt động trang Thông tin điện tử của phường, 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng thẩm quyền, phấn đấu 70% thủ tục được giải quyết vượt thời gian quy định, phát động các phong trào thi đua  trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.

4. Công tác Văn hóa- xã hội:

- Tiếp tục thực hiện Chương trình 06 của Quận ủy về việc cưới việc tang theo nếp sống mới, 100% đám cưới, đám tang thực hiện đúng Chương trình, phấn đấu có 70% đám tang hoả táng, duy trì phong trào "Gọn nhà, sạch phố, đẹp Thủ đô", tổ chức các hoạt động hỗ trợ giảm nghèo, bình xét GĐVH, phấn đấu 95% số hộ gia đình đăng ký xây dựng GĐVH và phấn đấu có từ 92,5% trở lên số hộ đạt danh hiệu GĐVH, giảm hộ nghèo từ 01 hộ trở lên, quản lý tốt các hoạt động KD có điều kiện; kiểm tra việc ký cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, ANTT, TTATGT, phòng chống cháy nổ. Duy trì tốt công tác  truyền thanh, tuyên truyền, trang trí khánh tiết phục vụ các nhiệm vụ; duy trì và phát triển các phong trào câu lạc bộ VHVN, TDTT

- Tổ chức các hoạt động tín ngưỡng đúng quy định, đặc biệt là tổ chức đại đám của Đình Mộ Lao; chi trả kịp thời, an toàn cho các đối tượng được thụ hưởng; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, trợ cấp khó khăn, thăm hỏi, động viên tặng quà…; xét duyệt các đối tượng bảo trợ xã hội; tổ chức sửa chữa nhà cho 01 hộ nghèo, tổ chức đào tạo nghề và tư vấn giới thiệu việc làm, cho vay vốn của Ngân hàng chính sách.

- Duy trì công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiêm chủng cho 100% trẻ trong độ tuổi; tuyên truyền, vận động nhân dân vệ sinh môi trường, hưởng ứng các chiến dịch diệt khuẩn, tự phòng bệnh và chữa bệnh tại các cơ sở y tế không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; duy trì công tác vận động lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình giữ vững tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1% năm, giảm người sinh con thứ 3 trở lên; thường xuyên kiểm tra 100% các cơ sở dịch vụ, các cơ sở kinh doanh thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân, giết mổ gia súc gia cầm…

Quản lý việc dạy thêm, học thêm bậc tiểu học, công tác khuyến học, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng; duy trì thực hiện đề án 01 và các tiểu đề án của quận Hà Đông về nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, triển khai thực hiện tốt đề án đổi mới toàn diện giáo dục. 

5. Công tác An ninh – Quốc phòng:

Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung trong chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ. Tiếp tục thực hiện công tác quản lý giáo dục đối tượng tại cộng đồng; Nắm tình hình tại các địa bàn, phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm; Tiếp tục công tác kiểm tra nhân hộ khẩu, tạm trú nhằm phát hiện và ngăn ngừa tội phạm, hoàn thành 100% chỉ tiêu quận giao; Duy trì công tác phòng chống lụt bão và phòng cháy chữa cháy.

Tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường giữ vững ổn định tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn. Tổ chức trực SSCĐ bảo vệ an toàn các ngày kỷ niệm, các ngày lễ tết và các sự kiện chính trị của đất nước. Hoàn thành công tác quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015. Tiếp tục hướng dẫn giải quyết hồ sơ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, chế độ theo thông tư 28.

6. Công tác lãnh đạo chỉ đạo:

Tăng cường cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành bộ máy chính quyền, đưa các hoạt động thực hiện nhiệm vụ gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính theo quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền, thời gian quy định theo cơ chế “Một cửa” , phòng chống tham nhũng, duy trì quản lý Nhà nước trên mọi lĩnh vực; nhất là quản lý đô thị, quản lý đất đai, xây dựng và trật tự công cộng; quản lý và điều hành ngân sách. Nâng cao trách nhiệm đối với cán bộ, công chức của phường. Chuẩn bị các nội dung, chương trình phục vụ Đại hội Đảng bộ phường, tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết ĐHĐB, các đề án, chương trình của quận, của phường, tiếp tục thực hiện các Chương trình đề án của Thành uỷ, Quận uỷ. Xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai, tổ chức các kỳ họp HĐND, duy trì quy chế hoạt động UBND, hội ý, hội họp thống nhất kịp thời để giải quyết các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

7. Một số giải pháp chính:

a- Trên cơ sở Nghị quyết của Đảng uỷ, HĐND phường, UBND phường xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ, toàn diện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2015, chỉ đạo các ban ngành, bộ phận luôn chủ động xây dựng chương trình kế hoạch bám sát công việc, mục tiêu, chỉ tiêu.

b- Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND và các nhiệm vụ ở địa phương.

c- Phát huy tính sáng tạo, chủ động của cán bộ, nhân dân trong toàn phường, đổi mới phương pháp thực hiện gắn nhiệm vụ cụ thể với từng cá nhân, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của quận Hà Đông.

d- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của HĐND, thường trực HĐND, các Tổ và đại biểu HĐND phường; Phát huy vai trò lãnh đạo của MTTQ và các đoàn thể nhân dân.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân phường thông qua

          1- Giao cho UBND phường xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND, hàng tháng, quý có báo cáo kết quả thực hiện thông qua thường trực HĐND phường.

          2- Thường trực HĐND, các Tổ HĐND và các đại biểu HĐND phường gương mẫu thực hiện Nghị quyết. Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức, thực hiện Nghị quyết HĐND, có kế hoạch báo cáo kết quả kỳ họp tới cử tri nơi đại biểu cư trú.

          3. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể nhân dân tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết.

          HĐND phường Mộ Lao kêu gọi toàn thể, cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, nhân dân trong phường hăng hái thi đua lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2015.

          Nghị quyết này đã được HĐND phường Mộ Lao khoá II, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 23/ 12 /2014./.

Nơi nhận:

   - HĐND, UBND Quận(Để B/c);

   - Đảng uỷ phường (Để B/c);

   - UBND phường;

   - Các tổ đại biểu HĐND;

   - Đại biểu HĐND phường khoá II;    (Để T/h)

   - Các ban, ngành, đoàn thể phường;

   - Lưu VT.

 

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

Cao Thị Nguyệt

 

 

Thực hiện: 

Phạm Văn Ngọc - PCT HĐND phường

Viết bình luận

Xem thêm tin tức