Quân Sự Phường

Theo đó, từ ngày 06/4/2014 đến ngày 13/4/2014, Ban chỉ huy Quân sự phường đã tổ chức đăng ký Nghĩa vụ Quân sự năm 2014 cho nam thanh niên độ tuổi...