Danh sách thủ tục hành chính

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 ĐC 11: Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (đối với trường hợp thực hiện cấp đổi đồng loạt theo chủ trương “dồn điền đổi thửa”) Cấp Xã, Phường, Thị trấn
2 ĐC 10: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đ Cấp Xã, Phường, Thị trấn
3 ĐC 09: Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đấ Cấp Xã, Phường, Thị trấn
4 ĐC 08: Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Cấp Xã, Phường, Thị trấn
5 ĐC 08: Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Cấp Xã, Phường, Thị trấn
6 ĐC 07: Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Cấp Xã, Phường, Thị trấn
7 ĐC 06: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Cấp Xã, Phường, Thị trấn
8 ĐC 05: Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Cấp Xã, Phường, Thị trấn
9 ĐC 04: Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Cấp Xã, Phường, Thị trấn
10 ĐC 03: Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Cấp Xã, Phường, Thị trấn
11 ĐC 02: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ thân nhân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền s Cấp Xã, Phường, Thị trấn
12 ĐC 01: Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Cấp Xã, Phường, Thị trấn
13 ML - Tài chính - Đầu tư 01: Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Cấp Xã, Phường, Thị trấn
14 ML-NV-TĐKT 05: Xét tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến Cấp Xã, Phường, Thị trấn
15 ML - GDĐT 05:Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Cấp Xã, Phường, Thị trấn

Trang