Thủ tục hành chính

UBND phường thông báo công khai 139 thủ tục hành chính thực hiện tại UBND cấp xã trên địa bàn TP Hà Nội, 133 TTHC thực hiện tại UBND phường Mộ Lao.

Cụ thể như sau:

...