Thông Tin Tổng Hợp

Thực hiện Văn bản số 1187/UBND-KSTTHC ngày 09/4/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số giải pháp...

Chiều ngày 30/12/2019 UBND phường tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự xây dựng, Trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi...

Ngày 6/10/2019 ĐU phường Mộ Lao tổ chức hội nghị kết tác kết quả thực...

Trang