UBND phường Mộ Lao tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019 -2021

Ngày 30/06/2019 UBND phường Mộ Lao đã tiến hành bầu cử tổ trưởng tổ dân phố tại 16 tổ dân phố, 16 tổ dân phố trong toàn phường đã tiến hành thực hiện bầu các chức danh Tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2019 – 2021. Ngày bầu cử đã diễn ra đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và đạt kết quả cao, Phường Mộ Lao đã chú trọng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt liệt, trong đó đặc biệt đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của UBND phường Mộ Lao và các tổ dân phố làm tốt công tác tuyên truyền và coi đó là nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm trong công tác bầu cử.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019– 2021 đã được triển khai đúng luật, đảm bảo theo Kế hoạch bầu cử đã đề ra. Công tác chỉ đạo điều hành của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể phường chặt chẽ.

          -

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường phối hợp với Ban công tác Mặt trận khu phố, các ban ngành tiến hành việc giới thiệu người ứng cử theo đúng quy định. Kết quả bầu cử cho thấy cử tri ngày càng quan tâm nhiều hơn về chất lượng, vai trò của người đại diện cho nhân dân trong cộng đồng khu dân cư. Điều đó cũng thể hiện trách nhiệm của Nhân dân địa phương trong tham gia xây dựng chính quyền.

- Ủy ban nhân dân phường, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường hướng dẫn các Tổ bầu cử thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử thông qua các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo. Từ đó, đã giúp công tác lãnh đạo bầu cử kịp thời, chính xác, đồng thời tổ chức tiếp nhận các thông tin từ các Tổ bầu cử để xử lý kịp thời. Tổ chức việc phân phối đúng, đủ các loại tài liệu, biểu mẫu, phiếu bầu, đồng thời hướng dẫn cụ thể việc sử dụng, cấp phát cho các tổ bầu cử của 16 tổ dân phố.

- Công tác tuyên truyền được các ngành quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức thông qua các cuộc hội, họp. Thông qua các hình thức tuyên truyền đã làm cho nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về nghĩa vụ, quyền lợi của cử tri trong việc nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện dân chủ ở phường, phát huy hiệu quả xây dựng và thực hiện Quy ước Cộng đồng ở khu phố; vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại địa phương ngày càng phát triển vững mạnh, toàn diện.

- Công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử được các lực lượng vũ trang lập kế hoạch phối hợp đồng bộ, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử.

          Nhờ thực hiện các bước chuẩn bị nên ngày bầu cử tại các TDP trên địa bàn phường đã diễn ra một cách nghiêm túc, với tinh thần tập trung dân chủ đã có 100% cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn phường hăng hái tham gia bỏ phiếu với tỷ lệ hộ gia đình đi bầu đạt 100%, trong đó có 16/16 TDP cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%, 

 

            Ngày bầu cử tổ trưởng tổ dân phố đã diễn trong không khí vui tươi phấn khởi của các cử tri với tinh thần lamg việc nghiêm túc, công minh, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của

công dân, ngày bầu cử đã kết thúc thành công tốt đẹp. Căn cứ kết quả bầu cử UBND phường Mộ Lao đã trao quyết định tổ trưởng tổ dân phố cho các thành viên trúng cử .

   Việc tổ chức bầu cử tổ trưởng TDP nhằm phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần quan trọng cũng cố và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động chính quyền ở cơ sở, giúp UBND phường làm tốt công tác quản lý hành chính nhà nước, giữ vững tình hình an ninh chính trị, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao./. 

Thực hiện: 

Ban Văn hoá thông tin

Nguồn: 

Ban văn hoá thông tin

Viết bình luận

Xem thêm tin tức