Thực hiện nghị quyết đại hội

Thực hiện Nghị quyết HĐND phường Mộ Lao tại kỳ họp thứ 9 khóa II (nhiệm kỳ 2011 – 2016) về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng phường Mộ Lao năm 2015, UBND phường báo cáo...